Sri Shyam Mandir Seva Samiti

Advisor Phone No
Sri P. Venkateshwarlu 27633627
Sri Ramswaroop Agarwal 24731834
Sri G. Narayan Chetty (IAS) 23233208
Sri Ashokkumar Tibrewal 9849078739
Dharmadhikari  
Jaishankarr Balgopaal 9393002929
President  
Sri Raghunathmal Goel  9849909000
Vice President  
Sri Jugalkishore Agarwal 9848076412
Sri Mussadilal Agarwal 24600606
Secretary  
Sri Shiv Shanker Agarwal
Joint Secretary  
Sri Nareshkumar Dakotia 9391120970
Treasurer  
Sri Vedprakash Agarwal 9246542011
Members  
Sri Ashokkumar Dakothia 9246543125
Sri Balmukund Dochania 9246536411
Sri Bhagwatiprasad Goel 66780104
Sri Chandrakant Dakotia 9848019051
Sri G. Narayan Rao (IAS) 9849248092
Sri Harishkumar Agarwal Badegaonwale 9849083954
Sri Harishkumar Agarwal 9391010162
Sri Hiralal Nalpuriya 9290195349
Sri Jagdishprasad Dakotia 66142206
Sri Kailashchandra  Agarwal 9849003000
Sri Kantilal Badegoanwale 9440408075
Sri Mahaveerprasad Badegoanwale 9391041773
Sri Mukeshkumar Gupta 9849033500
Sri Narenderkumar Agrawal 9290862101
Sri Pramod Kedia 9396548018
Sri Prahaladrai Tibrewal 9849447886
Sri Pramodkumar Tibrewal 9849000324
Sri Ramdev Agarwal 9290094565
Sri R.S. Rangdas 27562969
Sri Satyanarayan 24610178
Sri S. Modu, CA 9849158055
Sri Sureshkumar Agarwal  9246541878
Sri Sureshkumar Adukia 9394780430
Sri Vishwanath Tibrewal 9849093415
Sri T. Yagayya Naidu